Maria, Ardayad Dhigata Dugsiga Siiney iyo Maansadii Ayaan Kaaba